Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 18. szombat, Erik, Alexandra

Ülésezett a képviselő-testület

Újbuda   |   2016, április 5 - 17:31
Nyomtatóbarát változatSend by email

Elkészültek az óvodák pedagógiai programjai, pályázatot nyújtanak be a Gazdagréti Óvoda bővítésére, Újbuda csatlakozik az elektromos gépjárművek nagyobb arányú elterjedése érdekében létrehozott Jedlik Ányos Klaszterhez és nem támogatják a Hegyalja út átnevezését. Többek közt ezekről döntött a képviselő-testület a március 31-i ülésén.

Újbuda Önkormányzata 2015 májusában döntött a fenntartásában működő óvodák összevonásáról. Az azóta eltelt időszak tapasztalatait is figyelembe véve megtörtént az óvodai alapító okiratok és pedagógiai programok módosítása, összedolgozása. Molnár László alpolgármester a napirendi pont tárgyalásakor azzal kezdte, hogy köszönetet mondott a nevelőtestületek, illetve az óvodavezetők több mint nyolc hónapos megfeszített munkájáért. Hangsúlyozta, mára bebizonyosodott, hogy alaptalanok voltak az összevonásokkal kapcsolatos kezdeti aggodalmak, az újbudai óvodák továbbra is a megszokott, magas színvonalon végzik feladataikat, sőt, az úgynevezett Szakmai Centrumok létrehozásával – melyek által megvalósítható az óvodák közötti tudásmegosztás és szakmai képzés – a jövőben még magasabb nívó garantált. Pedagógiai programjaik elkészítésekor a nevelőtestületek kikérték a szakmai munkaközösség, az óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazottak, a területi védőnő, az óvodapszichológus és természetesen a szülői szervezetek véleményét is. Ötleteiket, javaslataikat pedig a beépítették a végleges projektbe.

A képviselő-testület úgy határozott, támogatási kérelmet nyújt be a Széchenyi 2020 Program márciusban megjelent, “Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívásra. Ennek részeként az önkormányzat a Gazdagréti Óvoda Gazdagréti tér 2/A szám alatti telephelyének bővítésére pályázik. A 2017. augusztus végére elkészülő munkálatok során megtörténne az óvodaépület energetikai korszerűsítése és bővítése 4 új csoportszobával, egy szabvány méretű tornaszobával, fejlesztő szobával és egy többfunkciós aulával. Megvalósulna továbbá a játszókert bővítése, felújítása, valamint az épület teljes akadálymentesítése is. Az elnyerhető maximális összeg 400 millió forint.

Nagy vitát váltott ki a Mága Zoltán hegedűművészhez köthető YMISO HUNGARY Kulturális Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása című napirendi pont. A tavaly aláírt, 2018. december 31-éig érvényes szerződésben vállalt feladatokkal kapcsolatban további egyeztetések történtek a közelmúltban. Az önkormányzat részéről ugyanis igény merült fel egy zenei oktatási-nevelési program elindítására a kerület óvodásai és általános iskolásai számára. A projekt részeként az YMISO Egyesület a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.-vel együttműködve a B32 Galéria és Kultúrtérben, valamint a kerület közösségi házaiban rendszeresen tartana olyan ingyenes komolyzenei koncerteket, amelyeken a hallgatóság bevonásával, játékosan ismertetnék meg a gyerekekkel a hangszereket, műfajokat és zeneszerzőket. A pluszfeladat-meghatározás miatt vált szükségessé a közszolgáltatási szerződés módosítása, illetve az ez évre megszavazott négymillió forintos támogatási összeg megemelése tízmillióra. Ennek forrását a 2016. évi költségvetés Gazdálkodási céltartalék soráról biztosítják.

Döntés született arról is, hogy Újbuda első önkormányzatként csatlakozik a Jedlik Ányos Klaszterhez (JÁK). A kormány elektromos járművek elterjesztését segítő Jedlik Ányos Tervének mielőbbi megvalósítása érdekében 2014. október 15-én megalakult a Jedlik Ányos Klaszter, amit azért hoztak létre, hogy tömörítsék azokat a gazdasági társaságokat, tudományos és oktatási intézményeket, nonprofit, illetve állami szervezeteket, amelyek a gyakorlatban is tudnak tenni az elektromos mobilitás elterjedésért. A klaszter elsődleges célja az elektromos gépjárművek nagyobb arányú elterjedése érdekében a flottaszerű felhasználások elősegítése. Ezért javaslatot tett arra, hogy minél nagyobb arányban szerepeljenek elektromos autók az állami gépjárműflottában, azok egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében legyenek beszerezhetők. A klaszter kezdeményezte továbbá, hogy támogassák a kommunális szemét szállítására szolgáló elektromos hajtású járművek, a taxitársaságok, valamint a fuvarozó, áruszállító cégek elektromos gépjárműbeszerzését is.

Az elfogadott határozati javaslat értelmében Újbuda Önkormányzata figyelembe veszi az elektromos mobilitás fejlesztésének elősegítését településfejlesztési tervei, környezetvédelmi és gazdasági programja elkészítésekor, végrehajtása során és azok felülvizsgálatakor. Közvetlen és közvetett ösztönzőkkel elősegíti a befolyása alá tartozó gazdasági társaságok és a működtetésében, illetve fenntartásában lévő költségvetési szervek elektromos mobilitást szolgáló eszközfejlesztéseit, illetve 2017-ben megépít egy nagyteljesítményű elektromos töltőállomást.

Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, nem javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a Hegyalja utat átnevezze Mádl Ferenc úttá. Hoffmann Tamás polgármester elmondta, Mádl Ferenc személye és munkássága mindenképpen megérdemli, hogy egy jelentős közterületet nevezzenek el róla, azt azonban, hogy melyik legyen, a köztársasági elnök családjával előzetesen egyeztetni kell. Kijelentette, Újbudán fontos a tradíciók tisztelete, és mivel a Hegyalja út már az 1800-as évek végétől viseli nevét, nem tartja indokoltnak az átnevezést. Hozzátette, az sem szól a változtatás mellett, hogy az azzal járó adminisztrációs teher csak a XI. kerületben 420 ott lakót, 7 üzletet és 1 telephelyet érintene.

V. L.