Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 20. csütörtök, Rafael

Negyvenhét napirendi pontban döntött a képviselő-testület

Újbuda   |   2021, október 11 - 15:20Nyomtatóbarát változatSend by email

Az önkormányzat képviselő-testületének szeptember végi ülésén különösen sok, összesen negyvenhét napirendi pontot tárgyaltak meg. Az ülést kezdetben László Imre polgármester távollétében Bakai-Nagy Zita alpolgármester vezette.

A napirendi pontok elfogadása után Újbuda rendőrkapitánya, Jáger István tájékoztatta az ülés résztvevőit a fokozott kerületi rendőri jelenlétről, amely az itt élők biztonságérzetének növelését is szolgálja. A Kelenföldi pályaudvar, a Bikás park, a Móricz Zsigmond körtér és környékének hatékony ellenőrzése pozitív eredményeket hozott. A kapitány kiemelte, hogy az iskolakezdéskor a közlekedésben is segített a rendőrség, szerencsére nem voltak gondok. Az Etele Plaza megnyitójára is odafigyeltek Újbudai rend őrei. A kapitányhoz több képviselő kérdéseket intézett a kerületben tapasztalható csendháborítások, zajszennyezettségek, valamint a hajléktalanokkal kapcsolatos problémák miatt.
Az ülésen vitát generált az ARC plakátkiállítás, emellett a Tétényi úti városközpont tervezett átalakításával kapcsolatban is érkeztek képviselői kérdések.
A képviselők mind a 47 napirendi pontban döntést hoztak.
Megválasztották Szecsődi Patrikot a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává, aki le is tette esküjét.
Egyhangú szavazással a képviselő-testület elfogadta Újbuda klímastratégiáját, amely a 2020 és 2030 közötti időszakra vállalt célokat és terveket tartalmazza. A három fő irányt megfogalmazó klímastratégia elsősorban az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, a megváltozott helyzethez való alkalmazkodást, illetve a lakosság klímatudatos szemléletformálását tűzte ki célul.
A testület jóváhagyta a 2021. évi költségvetési előirányzat módosításait, végrehajtási szabályainak módosítását, kiegészítését, egyéb felmerült módosítási igényeket tartalmazó rendelettervezetet.
Egy évvel meghosszabbították az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. területhasználati engedélyét a Vahot utca I-II. parkolójának 2800 négyzetméteres területén, hogy ott szombati napokon továbbra is heti vásárt szervezhessen a cég.
A képviselő-testület meg­tárgyalta és elfogadta a módosító rendeletet a területi védőnői körzetek és az iskola-egészségügyi ellátás körzeteinek felülvizsgálatával kapcsolatban.
Döntés született két körzet felosztásáról – ahol helyettesítéssel oldják meg az ellátást –, valamint a 23-as körzet gyermekorvosi ellátásáról is, ezt a végső megoldás kidolgozásáig a Szent Kristóf Szakrendelő veszi át.
A testület pályázatot ír ki az Újbudai Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői posztjára.
Újbuda Önkormányzata 2008 óta kiemelten foglalkozik a 60 évnél idősebb kerületi lakosok helyzetével, és megfelelően teljesíti a törvény által előírt szolgáltatásokat. A kötelező feladatokon túl Újbuda önként vállalja az időskorúak életvitelének komplex támogatását az Újbuda 60+ Programon keresztül. Az újbudai idősügyi terület tapasztalatai, megoldandó feladatai, fejlesztési javaslatai alapján készült el 2015-ben Újbuda Idősügyi Koncepciója, amelyet a képviselő-testület határozatban jóváhagyott. A koncepció aktuális felülvizsgálatára tett javaslatot a testület elfogadta.
Újraalkották Újbuda Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát, így az új kerületvezetés is rendelkezik immár saját szabályzattal, melyet a testület elfogadott.
Az önkormányzat idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz, erről is támogatóan döntött a testület.
Elfogadták az önkormányzat sportszakmai munkacsoportjának döntését arról, hogy idén a pályázók közül kik részesülhetnek Papp László Sportösztöndíjban.
Döntés született a Magyar Festészet Napja Alapítvány, a kerületben működő nyolc kulturális, közművelődési, előadó-művészeti szolgáltató, valamint a környezetvédelmi pályázaton győztes alapítványok, szervezetek támogatásáról is.
Megállapodtak abban is, hogy Újbuda Önkormányzata december 2-án 17 órakor tartja a soron következő közmeghallgatást, ahol az állampolgárok és a településen érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket tehetnek fel, javaslatokkal élhetnek.
A képviselők László Imre polgármester javaslatára elfogadták a „Nemet mondunk az erőszakra!” nyilatkozatot. Az elmúlt időszakban a közéletben gerjesztett feszültségek hatására már Újbudán is megjelenő erőszakos megnyilvánulások országszerte méltatlan helyzeteket eredményeztek. A polgármester kérte a képviselőket, mindenki tegyen meg mindent, hogy a politika ne generáljon ellentéteket az emberek között, az egészséges vitát ne váltsa fel a romboló erőszak. A testület támogatta a nyilatkozatot.
Újbuda önkormányzati képviselői elfogadták az egyházügyi, az ifjúsági, a jövő nemzedéke, az informatikai, a közbiztonsági, a lakásügyi, a nemzetiségi, a sport- és szabadidő, a városüzemeltetési és városfejlesztési, valamint a társadalmi felelősségvállalással foglalkozó tanácsnok harmadik negyedéves beszámolóját.

NEMET MONDUNK AZ ERŐSZAKRA!
Az újbudai képviselő-testület nyilatkozata

Mi, Újbuda képviselői kijelentjük, hogy nemcsak a politikai és az általános véleménynyilvánítás jogát tartjuk tiszteletben, hanem elítéljük az erőszak minden formáját. Ennek jegyében pedig nyomatékosítjuk, hogy ez a szolidaritás minden, szélsőségektől mentes, értékeit és szabadságjogait érvényesíteni akaró magyar állampolgárt megillet.
A modern demokráciában minden állampolgárnak joga van a szélsőségektől mentes vélemény szabad képviseletéhez. Semmilyen sérelem, bántalmazás vagy fenyegetés nem érhet ma egyetlen állampolgárt sem azért, amit a világról, a politikáról és Magyarország jelenéről, jövőjéről vall.
A szabad és sokszínű politikai gondolkodás, a kulturált vita, a közös hang és párbeszéd megtalálása adja a plurális társadalom alapját, így az érdekképviselet és az értékelvű gondolkodás lehetőségét.
Mi, Újbuda képviselői mindezek alap­ján elhatárolódunk és tartózkodunk az erő­szakos cselekményektől, azok ellen fellépünk, és erre szólítjuk fel a mögöttünk álló politikai közösségek, pártok szimpatizánsait is.