Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 18. szombat, Erik, Alexandra

Letette az esküt a kerület új képviselő-testülete és polgármestere

Újbuda   |   2019, október 25 - 11:00
Nyomtatóbarát változatSend by email

Október 24-én tartotta Újbuda Önkormányzatának újonnan megválasztott képviselő-testülete alakuló ülését, amelyen a képviselők teljes létszámban, mind a huszonöten megjelentek. Az ünnepélyes eskütételek után László Imre polgármester röviden ismertette programját, és a testület megkezdte a munkát.

A testületi ülés kezdetén Homolay Károly, a XI. kerületi választási bizottság elnöke adott tájékoztatást az október 13-án megtartott önkormányzati választások végleges eredményéről. Mint mondta, Újbudán rendben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, törvényes keretek között zajlott le és fejeződött be a választás. A mandátumokat október 21-én adták át Újbuda újonnan megválasztott képviselőinek, a következő napon, október 22-én pedig a kisebbségi önkormányzatok vehették át megbízatásukat.

A választási tájékoztatót követően került sor a XI. kerületi önkormányzat képviselői és László Imre polgármester ünnepélyes eskütételére. Ezt követően Újbuda polgármestere röviden ismertette elképzeléseit. Hangsúlyozta, hogy orvosként elsődleges feladatának tekinti az egészségügy rendbetételét. Mint mondta, a járóbeteg-szakellátás esetében a hosszú várakozási idők csökkentésére kell koncentrálni, és az alapellátás javítására is komoly figyelmet kell fordítani. Ezen kívül az utak állapotának és a parkolási lehetőségek javításának tervét, valamint a zöldterületek növelését emelte ki.

Az ülésen a képviselők elfogadták a polgármesteri illetmény és költségtérítés összegére vonatkozó, a törvényben előírtaknak megfelelően kiszámított javaslatot. Az átmeneti időszakra tekintettel módosították a szervezeti- és működési szabályzatot, hogy az új bizottságok megalakulásáig a jogkörökről a polgármester rendelkezhessen.

Döntés született a törvény által előírt közmeghallgatás időpontjáról is. A képviselő-testület december 5-én délután 5 órára hirdette meg a nyilvános ülést, amelyet az önkormányzati tanácsteremben tartanak majd. Utolsó napirendi pontként a képviselők megválasztották a vagyonnyilatkozatot és összeférhetetlenséget ellenőrző bizottság tagjait. A testület elnöke Daám Alexandra, helyettese Bács Márton, tagjai Kreitler-Sas Máté, Nagyné Antal Anikó és Tóth Márton.

(Újbuda)

Köszönöm, Újbudaiak!


Egy furcsa, minden bizonnyal felejtendő eseményekkel is tarkított kampányt követő önkormányzati választás pontos eredményei – kerületünk vonatkozásában – ma már jól ismertek. A hat párt által létrehozott demokratikus ellenzéki szövetség október 13-ának éjszakáján átvette Újbuda vezetését. Köszönjük a választók bizalmát, és tisztában vagyunk azzal, hogy most már a tettekkel bizonyítás időszaka következik.

A mai, szinte naponta változó világunkban, érthető módon biztonságra törekszünk. Ehhez viszont egy olyan erős és aktív közösséget kell építenünk, amely képes lesz ennek nemcsak elérését, de stabilitását is biztosítani. A lakossággal való beszélgetéseim során azt tapasztaltam, hogy bizony elvárják tőlünk ennek a munkának a megkezdését. Tehát olyan közösség létrehozására van szükség, amelyik gazdaságilag biztos alapokon áll, kiemelten kezeli a társadalmi igazságosságot és hisz a szükségszerű változások erejében. Be kell bizonyítanunk azt is, hogy a közösséget szolgáló várospolitika nem „úri huncutság”, hanem életünk valós, értelmes és megkerülhetetlen része.


Mik is azok a főbb tevékenységi irányok, amelyeket polgármesterként a kerület élhetőbbé tétele, fejlődése és előrelépése érdekében kívánok képviselni?

  • Megduplázzuk a kerületi szakrendelők támogatásának összegét, csökkentjük a vizsgálatokhoz jutás várakozási idejét, korszerű terápiás és diagnosztikai eszközöket szerzünk be. A szakrendelőre alapozottan szűrő- és megelőző programokat indítunk. Megépítjük a többször megígért Gyermekegészségügyi Központot.
  • Azonnal felülvizsgáljuk a kerületi városrendezési szabályozási terveket. Csökkentjük a projektingatlanok beépíthetőségét, visszafogjuk a túlméretezett ingatlanberuházásokat, növeljük a zöldfelületek arányát. A fővárossal együttműködve újragondoljuk a forgalomszervezést és a közösségi közlekedést.
  • Állandó jelenléttel gondoskodunk a rendről, a tisztaságról, a síkosságmentesítésről. Nyilvános vécéket létesítünk a nagyobb parkokban és játszótereknél. Újbuda a fák, virágok, karbantartott zöldfelületek, szökőkutak, nyilvános ivókutak városrésze lesz. Valódi kulturális értékeket közvetítő rendezvényeket szervezünk. Ingyenes színházlátogatási lehetőséget biztosítunk időseknek és nagycsaládosoknak.
  • Bővítjük a 60+ programot, növeljük a gyógyszertámogatást. Továbbnöveljük a bölcsődei férőhelyek számát. Programot kínálunk a fiataloknak nyelvtanulásra, nyelvvizsga-, illetve jogosítványszerzésre, cserediák programokra. Megteremtjük a mindenki számára elérhető iskolai úszásoktatás feltételeit. Megvizsgáljuk az önkormányzati lakásállomány állapotát, új bérlakás-koncepciót dolgozunk ki.
  • Újragondolt szerződés keretében növeljük a kerületi rendőrség támogatását. A közterület-felügyelet működését hatékonyabbá tesszük. Kibővítjük és ténylegesen működtetjük a térfigyelő rendszert. Támogatjuk a civil és polgári szerveződéseket.
  • Átlátható, transzparens önkormányzati gazdálkodást és szerződéskötési gyakorlatot vezetünk be. Hiteles, nyitott tájékoztatást adunk tevékenységünkről a helyi írott és elektronikus médiafelületeken. Bevonjuk a lakosságot a kerületi döntésekbe. Párbeszédet folytatunk a civil szervezetekkel és az egyházakkal.

Bár őszintén hiszek ebben az álmomban, leginkább önökben hiszek. Önökön múlik ugyanis, hogy ez az álom valósággá váljon, és büszke leszek, ha ebben a jobbítást szolgáló közös munkában polgármesterként önöket szolgálhatom. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni a kerületünk, közös életterünk jobbítása érdekében. Úgy fogom irányítani Újbuda életét, hogy mindig ott lehessek a lakosság közelében, hogy figyelhessek rájuk, hogy kerületünk fejlődését szolgálva érdemes lehessek az önök tiszteletére és megbecsülésére. Tartsanak velem: az eszükkel és a szívükkel!

Dr. László Imre

Újbuda polgármestere