Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 18. szombat, Erik, Alexandra

Átlátható döntéseket hozott a képviselő-testület

Újbuda   |   2021, március 9 - 14:23
Nyomtatóbarát változatSend by email

A koronavírus-járvány idején nincs lehetőség képviselő-testületi ülést tartani, Újbudán azonban előzetes egyeztetések után átlátható döntések születtek. A képviselők írásban megkapták az előterjesztéseket, amelyekhez módosító javaslatot fűzhettek, majd véleményezhették azokat, igen, nem vagy tartózkodás jelzésével.

– Újbuda Önkormányzata összesen huszonnyolc napirendi pontban hozott döntést a legutóbbi testületi egyeztetések után – hangzott el abban az online tájékoztatóban, amelyet február 25-én tartott László Imre, Újbuda polgármestere és Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző. Tizenegy ügyben egyhangú igen, tizenhét esetben pedig többségi igen eredmény született.

Huszonöt igennel hoztak döntést Újbuda 2021–2026-os környezetvédelmi programjáról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámolóról, az egészségügyi rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosításáról. Szintén egyhangú igennel véleményezte az egész testület a Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft. bérleti szerződésének módosításáról, a közterület egy részének ingyenes tulajdonba vételéről, a Móricz Zsigmond körtéri Gomba két cikkelyére vonatkozóan a BKK használati szerződésének meghosszabbításáról, az egyedi közzétételi lista bevezetésének szóló javaslatokat. Egyhangú igennel fogadták el a képviselők a Pro Communitate Újbuda kitüntetés, valamint a Pro Urbe Újbuda díj adományozására, továbbá az Újbuda kiváló sportolója cím odaítélésére tett javaslatot.

A 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról tizenhét igennel, egy nem és hét tartózkodás mellett hoztak határozatot. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítását tizennyolc igennel, hét nem mellett, tartózkodás nélkül fogadták el a képviselők. Döntött a testület az Újbuda Gamesz gazdasági vezetői pályázatainak elbírálásáról is, huszonnégy igen mellett egy tartózkodással.

Újbuda ismét pályázott európai uniós támogatásra, és nyert is. Az ifjúsági stratégia kidolgozására megnyert pályázat jóváhagyására tizennyolc képviselő mondott igent, heten tartózkodtak.

A Dél-budai Tankerületi Központ fenntartásában működő kerületi általános iskolák körzetei módosításának véleményezésével kapcsolatban huszonnégy igen és egy tartózkodás mellett született döntés. Ugyanígy hozták meg a szociális ügyek elbírálásával kapcsolatos határozatot.

Tárgyalta a testület a Szent Kristóf Szakrendelő feladatellátásával kapcsolatos kérdéseket is. Itt a határozatot huszonnégy igen mellett egy tartózkodással hozták meg. A szakrendelő ügyvezetőjének egészségügyi szolgálati munkaszerződéséről tizenhét igennel, nyolc tartózkodással, míg a szakrendelő felügyelőbizottsági tagcseréjéről huszonnégy igen mellett egy tartózkodással született döntés, csakúgy mint a szakrendelő üzemeltetési szerződésének módosításáról.

A parkolási rendelet módosításáról is huszonnégy igen és egy tartózkodás mellett határoztak, és ugyanilyen arányban fogadták el a képviselők a közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosításait, valamint a Bliss Alapítvánnyal kötött helyiséghasználati megállapodást.

Az ingatlanhasznosítási pályázatok kiírásának ügyében előterjesztett határozatokhoz több módosító javaslat is született, amelyeket befogadott a testület. Mindhárom határozatnál tizenhét igen, hét nem és egy tartózkodás mellett hozták meg a döntést.

Elfogadták az Újbuda sportkoncepciójához kapcsolódó 2021. évi intézkedési tervet is, tizennyolc igennel és hét tartózkodással.

T. E.

Újbuda környezetvédelmi koncepciója

A legutóbbi Kerületi Környezetvédelmi Program a 2016–2020 közötti időszakra határozta meg a környezetvédelmi intézkedéseket. A 2021–2026-ra vonatkozó hasonló programban kiemelt hangsúlyt kap az éghajlatváltozás és a hozzá kapcsolódó intézkedések.

A Kerületi Környezetvédelmi Programot a Környezetvédelmi Osztály készítette elő a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységeinek segítségével. A törvényben előírt szakmai véleményezést lefolytatták, a Pest Megyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálytól, illetve a szomszédos települési önkormányzatoktól kapott véleményeket, észrevételeket az anyagba beépítették a szakértők. A program tervezetéről társadalmi egyeztetés volt, a civil szervezetek és a lakosság részéről is érkeztek vélemények, amelyek szintén hasznos és figyelemre méltó javaslatokkal gazdagították a dokumentumot.

Átfogó sportkoncepció

Újbuda sportkoncepciója – a kerületben élők igényeit és szükségleteit szem előtt tartva – kiterjed minden korosztályra, érinti az egészséges életmóddal és a különböző sportokkal kapcsolatos tanácsadások megszervezését.

Céljai közt szerepel:

a 60+ programon belül a tanácsadó-szolgáltatás kibővítése az idősek preventív sportolási kedvének fokozására

sportegyesületi edzők, testnevelők, sportorvosok, gyógytornászok és rekreációs szakemberek bevonásával olyan mozgásprogram elkészítése, amelynek segítségével az erre vállalkozó kerületi háziorvosok bizonyos betegségtípusok esetén a gyógyszer mellett adekvát mozgást tudnak ajánlani pácienseiknek

a helyi sportegyesületek, -vállalkozások és -szolgáltatók összekötése a kerületi cégekkel a munkavállalók rendszeres sportolási lehetőségeinek kiépítése érdekében

a kerületi sportszakemberek szakmai alapú nyilvántartása

a mindennapos testnevelés és a támogatott egyesületek összekapcsolása

a szabadidősport eseményeken szűrések kezdeményezése

ingyenes véradást, valamint egészségügyi szűrést végző vállalkozások és önkéntes szervezetek felkeresése

tárt kapus program létrehozásának megvizsgálása

a múlt és a jelen sportolóinak megbecsülése (a Nemzet Sportolói, híres aktív sportolók; szobrok, táblák stb.)

parasportközpont létrehozásának megvizsgálása

az eredetileg sportcélú létesítmények revitalizálása, a meglévők karbantartása, a kiszolgáló és kényelmi funkciók fejlesztése, létrehozása

a kisközösségek számára saját lakóhelyükön állandóan használható fitnesz- és kondiparkok létrehozása, az erre alkalmas természetes területek bevonása a szabadidősportba

állami, illetve sport-szakszövetségi pályázatok felkutatása, az így elérhető fejlesztési lehetőségek kihasználása

az iskolai sportfelületek számának növelése

helyi továbbképzések, szakmai fórumok

Újbuda állandó sportszakmai fórumának létrehozása