Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 6. kedd, Norbert, Cintia

Újraalkották a támogatásokról szóló rendeletet

Újbuda   |   2015, február 24 - 12:55
Nyomtatóbarát változatSend by email

Jelentősen átalakul az állami segélyezés és az önkormányzati szociális támogatások rendszere március 1-től. E naptól az önkormányzat feladatköre az egyes kiadásokhoz kapcsolódó támogatásokra terjed ki, a jövedelempótló segélyekkel összefüggő állami feladatokat a kerületi hivatalok látják el. Támogatási rendszere fedezetét az önkormányzatnak saját adóbevételeiből kell biztosítania, az állami támogatás megszűnik. Ennek megfelelően a képviselő-testület újraalkotta a rászorult személyek támogatásáról szóló rendeletet.

A cél az volt, hogy a 2014. évi szinten biztosítsák a támogatások összvolumenét, valamint minimalizálják az érintetteket érő hátrányokat. Ennek érdekében a szabályozás főbb elemeit – ahol erre lehetőség nyílt – a korábbi rendeletből emelték át. A változatlan vagy minimálisan módosuló támogatástípusok elnevezése megmarad, ahol viszont a rendszer átalakulásából adódóan jelentős változásra van szükség, ott új elnevezés lép életbe. A fokozottan rászoruló kérelmezők csoportját kiegészítették a fogyatékkal élő vagy tartós beteg személy családjával.

Természetbeni támogatásként állapítják meg az újbudai lakásfenntartási támogatást, az újbudai gyermekétkeztetési támogatást és az újbudai tartozásrendezési támogatást, a többi támogatás pénzbelinek számít. A havi rendszerességgel folyósított települési támogatás összegét törvényi korlát maximalizálja, nem haladhatja meg a nyugdíjminimumot.

Az újbudai lakásfenntartási támogatás kifejezetten a közüzemi szolgáltatás igénybevételével összefüggő kiadáshoz kapcsolódik, az önkormányzattól bérelt lakás esetében a lakbér is bevonható támogatási elemként. A támogatás összegét a lakásméret, a háztartás jövedelme, illetve a lakásfenntartás elismert költsége határozza meg. A jogosultsági feltételek kialakítása úgy történt, hogy a korábban támogatott háztartások mindegyike továbbra is megőrzi jogosultságát.

Az újbudai gondozási támogatás az ápolási díj helyébe lép. Az önkormányzat továbbra is vállalja a támogatás változatlan összegű biztosítását. Tekintettel a jogszabályi háttér módosulására, az orvosi igazolást a gondozási szükséglet vizsgálata váltja fel.

Az újbudai gyógyszertámogatás a hetvenöt év feletti egyedülálló személyek részére a korábbinál magasabb jövedelemhatárig válik elérhetővé. Az önkormányzat által nyújtott közgyógyellátásra eddig jogosult személyek a továbbiakban ennek keretében kaphatnak segítséget gyógyszerkiadásaikhoz. A rendszeres gyógyszertámogatás eddigi kedvezményezettjei változatlan feltételekkel kapják a támogatást.

Az újbudai utazási támogatást, az újbudai nevelési támogatást, ​az újbudai időskorúak támogatását ​és az újbudai gyermekétkeztetési támogatást ​változatlan jogosultsági feltételekkel viszi tovább a támogatási rendszer.

A rendkívüli újbudai támogatás ​összevontan tartalmazza a korábbi eseti önkormányzati segélyhez és gyermeknevelési segélyhez kapcsolódó támogatási lehetőséget. A jogosultak köre és az éves szinten elérhető összeg megegyezik a két összevont támogatáséval, illetve polgármesteri hatáskörben a korábbinál nagyobb összeg is megállapítható.

Változatlanok az újbudai temetési támogatás feltételei, ​és – az egyes támogatásoknál beépülő helybenlakási feltételtől eltekintve – nem változnak az újbudai karácsonyi támogatás ​és az újbudai életkezdési támogatás ​feltételei sem. Az újbudai életkezdési támogatás a korábbinál magasabb jövedelemhatárig érhető el, de a támogatás összege a felső jövedelmi sávokban csökken.

Jelentősen átformálódik és célzottabbá válik az újbudai tartozásrendezési támogatás feltételrendszere, amely a korábbi adósságcsökkentés helyett a tartozás rendezését kívánja támogatni. A szabályozás egyes elemei rugalmasabbak, a saját vállalás teljesítése terén viszont a korábbinál szigorúbbak. Ettől az az eredmény várható, hogy a tartozásrendezésbe vont háztartások kisebb része vall kudarcot az irreális kötelezettségvállalás miatt.

Az új szabályozás – teljesen friss elemként – lehetőséget nyit a váratlan balesetek, rendkívüli események következményeinek enyhítésére. A másik új elem a rendszerben az élethelyzet és a jövedelmi viszonyok rugalmasabb összevetését teszi lehetővé, amikor a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a polgármester a jogosultsági feltételek tágabb körvonalazásáról dönthet. Ez utóbbi két lehetőség értelemszerűen csak rendkívül indokolt, kivételes esetek kezelésére szolgálhat.

A rászorult személyek közvetett támogatásaként megnyitják a gyermekek nyári táborozása, az egyházi, karitatív és civil szervezetek szociális céljai, illetve egyes speciális szükségletek támogatásának lehetőségét.

Újbuda

Újraalkották a támogatásokról szóló rendeletet