Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 8. péntek, Mária

Újbudán Zöld Ovinak lenni menő dolog

Újbuda   |   2021, december 16 - 18:29
Nyomtatóbarát változatSend by email

Újbudán – az országban elsőként – 2000-ben indult az önkormányzati fenntartású óvodák környezeti-és egészségnevelés fejlesztési programja. Az óvodák, a környezetjavításhoz (beslő terek, csoportszobák, udvar, kert stb.) és a környezeti nevelés fejlesztéséhez szükséges források jelentős részét az évente kiírt önkormányzati pályázati úton nyerhetik el.

Az újbudai óvodák (összesen 28 feladatellátásihely - székhelyek és telephelyek a kerület 8 óvodájában) környezeti nevelés fejlesztési programjának szakmai segítését és finanszírozását az Önkormányzat biztosítja. A fejlesztési és szemléletformálási folyamat kapcsolódik az Önkormányzat Klímastratégiájához és a hosszútávú Környezetvédelmi Stratégiájához, azaz, a kerületi környezetzpolitika részévé vált.

Az óvodákban megvalósuló környezeti nevelés - a Zöld Óvoda országos kritérium rendszere alapján - kiterjed az óvoda belső tereiben és működésében megvalósuló környezet-és természetvédelmi szempontokra. Az országos Zöld Óvoda hálózatot 2003 óta az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár irányítja és segíti. A óvodák működtetésében a fenntarthatóság szellemében szelektív hulladékkezelés, tudatosan takarékos energia-és vízgazdálkodás valósul meg. A gyerekek nevelési programjaiban, a játékokban, a mesékben, a környezet aktív megismerésében meghatározó a környezetkímélő és természettisztelő szokások megalapozása és erősítése. Az óvodák környezeti nevelése a családok és érdeklődők számára az óvodai honlapok híradása, a bemutatók és a családok bevonásával megtartott egyéb rendezvények által nyilvános. Ezáltal a “zöldítés” szellemisége, módszerei és jelentősége továbbgyűrűzik a családokhoz.

A környezeti nevelés eszköz- és költségigényes, a terepsétákhoz, kirándulásokhoz, az állatkerti és múzeumi programokhoz kiegészítő források kellenek. A helyi környezeti neveléshez hozzátartozik a kertek, udvarok fejlesztése és környezettudatos üzemeltetés.

Az óvoda környezetvédelmi intézkedéseihez (hulladékgazdálkodás, energiatudatosság, környezetbarát takarító-és tisztálkodási szerek beszerzése, a természetbarát bútorok és játékok vásárlása, a csoportszobákban természetsarok létesítése, növényekkel telepített élőfalak telepítése, óvodai szakkönyvtár létrehozása stb) megfelelő finanszírozás szükséges.

Újbuda valamennyi óvodájában 2005-ben környezeti nevelési szakmai munkaközösség jött létre, amelyet a környezeti nevelési koordinátor óvodapedagógus irányít és segít. A szakmai munkaközösségvezetők és a helyi koordinátorok tevékenységét, a továbbképzéseket és egyéb programokat a kerületi Környezet- és Egészségnevelési Szakmai Centrum koordinálja. A Szakmai Centrum szervezi a szakmai műhelyeket, amelyek továbbképző és hálózatépítő feladatokat látnak el. A vírusjárvány idején a szakmai műhelyeket, megbeszéléseket on-line módon szervezik.

Az óvodai környezeti nevelés fejlesztése elsősorban az óvodapedagógusok tudásának erősítésére, nevelési kompetenciáinak megsegítéséreirányul. Kiépült a kerületen belüli környezeti nevelési hálózat, amely az egymástól való tanulás eszköze és forrása. A szakmai munkaközösség- vezetők és a helyi koordinátorok számára továbbképzési fórumként működő Szakmai Műhelyek tematizálásában és megtartásában az Önkormányzat Környezetvédelmi Osztálya is részt vesz. A Szakmai Műhelyek interaktív fórumok, amelyeken egy témaindító előadást követően szabad beszélgetés zajlik. A témák, az óvodai környezeti nevelés módszertanán, a helyi “zöld programok” és a Jeles Napok megszervezésén kívül kiterjednek a szakmai civil és egyéb partnerségek létrehozására, az óvoda szülők, családok és a helyi lakóközösségek felé irányuló kommunikációra, a honlapok és a helyi Zöld Faliújság környezeti nevelési tartalmára, az óvodán kívüli programok szervezésére is.

A Szakmai Műhelyek mellett pedagógus továbbképzések, konferencia, helyi bemutatók is növelik az óvodapedagógusok tudását, erősítve nevelői kompetenciáikat. Az óvodák nevelőmunkát segítő munkatársai is bevonódtak a továbbképzésekbe, a dajkák, kertészek, technikai munkatársak is, például a környezetbarát takarítószerek használatának bevezetésekor. Az újbudai óvodák zöldítése eredményeként 2021-re a kerület valamennyi óvodája elnyerte a Zöld Óvoda címet, az udvaraik-kertjeik a pályázataik alapján elnyerték a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által kiírt a Madárbarát Kert minősítést,

A nevelési évet átölelő környezetvédelmi programok és a Zöld Óvoda kritériumrendszer teljesítéséhez szükséges helyi környezetfejlesztések tervei bekerültek az óvodák munkatervébe. Intézkedési tervekben rögzítették a programok tartalmát, időtartamát, helyét, felelőseit, sikerkritériumait, a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat. Az újbudai óvodák pedagógusai felismerték, hogy a helyi környezeti nevelés beépülhet a pedagógiai folyamatokba, célokat és feladatokat segít meghatározni. A Zöld Óvodák nemcsak közösségfejlesztő hatásúak, kiemelt hangsúlyt fektetnek a gyerekek egyéni fejlesztésére. A környezeti nevelési tevékenységek során számos részképesség és kompetencia erősödik, ezáltal ezáltal megvalósul a személyreszabott személyiség fejlesztés.

A környezeti nevelés során végzett tevékenységek sokfélék. A környezetben végzett játékok fejlesztik a kisgyermek pszichomotoros, észlelési, megfigyelési, ábrázolási, manuális készségeit, erősítik önismeretét, együttműködési-társas képességeit és gyarapítják ismereteit. A környezeti nevelés gazdag tevékenység készlete elősegíti azoknak a nevelési feladatoknak az ellátását, amely a hátrányos helyzetű gyerekek esélybiztosítását, a tehetségfejlesztést, a sajátos nevelési igényű gyeremekek gondozását és személyiségfejlesztését biztosítják.

Az egyes nevelési évek végén elvégzett empírikus kérdőíves vizsgálatok adatai szerint az óvodákban fokozódik az elégedettség a zöld óvodai kritériumok megvalósításával, az intézmények szervezet- és környezetfejlesztésével kapcsolatban. Az óvodák szakmai partnerségei erősödnek a kerületi és országos környezetvédő civil szervezetekkel, ezáltal folyamatos együttműködés alakul ki a fenntarthatóság gyakorlatában és pedagógiai módszereiben.

A gyerekek szülei, a családok körében vonzó és népszerű a Zöld Óvodai program és tevékenység. Sok új és aktuális ismeret kerül a családokhoz, ezáltal a háztartások, az otthoni mindennapi élet is “zöldül”. Előnyösen változik a családok energia- és vízgazdálkodása, a hulladék kezelési és fogyasztási szokásai. Az Újbudai családok és közösségek környezetkultúrája a fenntarthatósági szempontok alapján fejlődik, a Zöld Óvodák (különösen az Örökös Zöld Óvodák) nevelési gyakorlata és mindennapos környzettudatos tevékenysége által.

A további cél az, hogy minél több óvoda pályázza meg az Örökös Zöld Óvoda címet és nyerje el azt. Célunk, hogy a kisgyerekek színvonalas környezeti nevelése Újbuda zöldülését, környezetbarát szemléletének alapjait egyre sikeresebben emelje.

Dr. Havas Péter

környezeti nevelési szakértő

Címkék: