Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 24. szombat, Mátyás

Mikrofon helyett

Újbuda   |   2021, január 11 - 13:42
Nyomtatóbarát változatSend by email

Közmeghallgatás írásbeli válaszokkal 1. rész

• Dr. Sz. Beáta: a Kelenföldi út és a Vasút utca közötti önkormányzati telkeken szeretnék, ha zöld felületek maradnának – park, játszótér, közösségi kert. Kéri
az építési szabályzat módosítását.

A terület már az 1998-ban hatályba lépett fővárosi településrendezés szerint is beépítésre szánt övezetben van, a kerületi építési szabályzatnak nincs lehetősége az övezet megváltoztatására. A kérdéses terület, ingatlanok nem az önkormányzat tulajdonában vannak (a tömbben egy ingatlan esetében van 1/3 arányú tulajdoni hányada); az övezet módosításának kérése a fővárostól, illetve az építési jog elvétele jelentős kártalanítási igényt vonna maga után. A hatályban lévő kerületi építési szabályzat felülvizsgálata folyamatban van, ennek részeként vizsgálni fogják annak lehetőségét, hogy zártsorú beépítés mellett a közelben lakók használható zöld felülethez is jussanak, ne csak a Bikás park álljon rendelkezésre.

• Dr. N. Éva: az Ulászló utca–Zsombolyai utca–Kökörcsin utca által határolt telken várható beruházás célja, alapterülete, magassága érdekli, valamint hogy ki
a beruházó, hol tart az engedélyezési eljárás.

• V. András: Dr. N. Éva kérdésein felül az érdekli, hogy tervezi-e az önkormányzat térfigyelő kamerák kihelyezését a Zsombolyai utca és Ulászló utca környékére
a rendszeres illegális szemétlerakás miatt.

A kérdezett 3203 négyzetméter nagyságú felépítményes ingatlan önkormányzati tulajdon. A tervezett beruházás során a rossz állapotú, használaton kívül álló felépítmények elbontását követően új, korszerű épületet alakítanának ki. Földszintjén a korábbinál nagyobb alapterületen, több mint 500 négyzetméteren valósulna meg az ingyenes tulajdonrész átadása fejében vállalt, egészségügyi alapellátással kapcsolatos közfunkció, korszerű orvosi rendelőintézet formájában. Az ingatlan további, mintegy 900 négyzetméteres részén az épületek megközelítését is lehetővé tévő, közhasználatra átadott pihenőparkot alakítanának ki, így mindösszesen több mint 1400 négyzetméternyi terület szolgálná a közérdeket.

Négy emeleten összesen 42 lakás létesülne, a tervezett mélygarázs a lakások és az egészségközpont látogatói számára teremtené meg a parkolási lehetőséget. A kiadott építési engedély 2021. november 2-áig van érvényben, a beruházó kiválasztása még nem történt meg.

A térfigyelő kamerákat előre meghatározott koncepció szerint, egy-egy térséget lefedve telepítik. 2016-ban az iskolák környékén, 2017-ben az illegális szemétlerakások megakadályozására helyeztettek el kamerákat. 2018-ban és 2019-ben a gépkocsilopások elszaporodása miatt a parkolók és a menekülő útvonalak megfigyelése, 2020-ban pedig a lehetséges bűnelkövetésekkel érintett közterületek bekamerázása került előtérbe. A jelzett igényt felvették a jövő évi szakmai javaslatok közé.


• Dr. D. Mihály: a Zsombolyi utca 13. szám alatti társasházban az önkormányzat 10 százalékban tulajdonos, több alagsori helyiség formájában. A második legnagyobbnál 15 éve semmilyen állagmegóvás nem történt, vastagon fekete penészesek a falai, ami a többi tárolóra is veszélyt jelent. Várható-e előrelépés?

A helyiségben 2020. november 30-án helyszíni szemlét tartott a Vagyongazdálkodási Osztály. A nyitott ablakot bezárták, és megállapították, hogy a harmadik helyiségrészt valószínűleg az egyik tulajdonostárs részben lezárta. Az ügy rendezése érdekében felveszik a kapcsolatot a közös képviselővel. A második és a harmadik helyiségrészben is irattár kialakítása a terv, az ehhez szükséges felújítások 2021-ben várhatók.

• Cs. Kálmán javaslatai: a Szent Gellért téri villamosmegálló hosszának növelése, hogy ne legyen torlódás; a fonódó 56A és 61 vonalának továbbvezetése a Karinthy Frigyes úton és az Infoparkon keresztül a Lágymányosi-öbölig; a Szent Gellért rakparton az Erzsébet híd felé a villamosok akadálytalan közlekedésének biztosítása azok elsőbbségének visszaállításával, a pályán lévő sáv buszsávvá alakításával.

Az önkormányzat minden olyan kezdeményezést támogat, amely a kerületben élők és közlekedők számára előnyös, különös tekintettel a környezetkímélő lehetőségek bővítésére. Az ilyen nagyberuházásokat, a tömegközlekedéssel kapcsolatos tevékenységeket Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal megbízásából a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. végzi (például járatszámnövelés, útvonal-módosítás, különböző fejlesztések). Az önkormányzat a BKK Zrt.-vel folytatott egyeztetéseken a kerületi lakosság érdekeit, észrevételeit tartja szem előtt, a beérkező kéréseket, így az érintett javaslatokat is továbbítják, kérik vizsgálatukat, a szükséges intézkedések megtételét, valamint Cs. Kálmán és az önkormányzat tájékoztatását.