Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 3. szombat, Ferenc

Megmenekülhet a budai arborétum

Újbuda   |   2022, június 14 - 12:35
Nyomtatóbarát változatSend by email

Vihart kavart az elmúlt hetekben a Budai Arborétum ügye, miután a médiában olyan beszámolók jelentek meg – részben egy, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) számára készített háttértanulmány alapján –, hogy a MATE tervezett fejlesztései nyomán veszélybe kerülhet a több mint másfél évszázadra visszatekintő újbudai növénygyűjtemény.

A 3,5 hektáros, a Gellért-hegy oldalában lévő kert korábban a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemhez tartozott, majd amikor azt 2000-ben összevonták a gödöllői Szent István Egyetemmel, annak Budai Campusaként működött tovább. Miután 2021-ben különféle agrártudományi felsőoktatási intézmények összevonásával létrejött a MATE, szóba került több oktatási hely, köztük a Budai Campus megszűnése, ami adott esetben a Budai Arborétumot is érinthetné.
Az 1975 óta fővárosi természetvédelem alatt álló terület ügyében László Imre, Újbuda polgármestere a MATE mögött álló alapítvány kuratóriumának elnökéhez, Csányi Sándorhoz fordult. A tőle kapott tájékoztatás értelmében az arborétum ügye nyugvópontra juthat: az egyetem, illetve az alapítvány nem tervez semmilyen bezárást vagy korlátozó intézkedést annak területén, ezzel szemben új, látogatóbarát fejlesztésekre készülnek.
László Imre és Csányi Sándor levélváltását az alábbiakban szó szerint közöljük.
Újbuda vezetése természetesen a jövőben is figyelemmel kíséri az arborétum ügyét, és határozottan fel fog lépni, ha tudomást szerez bármilyen természetkárosító beruházásról.

Csányi Sándor,
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány
kuratóriumi elnök részére

2100 Gödöllő,
Páter Károly u. 1.

Tisztelt Elnök Úr!

Kerületünk polgárai között érthető nyugtalanságot keltettek azok a megújuló sajtóhírek és nyilvánosságra került dokumentumok, amelyek a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) szervezetébe tartozó Budai Campus tervezett elköltöztetéséről szólnak.
Az elődei révén e helyen százhatvan évre visszatekintő, magas színvonalú egyetemi intézmény, illetve a vele elválaszthatatlanul összefüggő arborétum ugyanis kerületünk kulturális identitásának és mai életének is sok ágon szerves részét képezi. A történelmi beágyazottságú, nagy múltú intézmény működésének felszámolása sok tekintetben kerületünk kulturális leértékelődését és semmivel nem pótolható veszteségét jelentené. Az ilyen horderejű ügyekben a felmerülő tervekről és azok indokoltságáról, a tágabb közvélemény csakúgy, mint a közvetlenül érintett polgárok közössége, valamint az érintett önkormányzat, joggal vár el együttműködést és hiteles tájékoztatást az illetékes döntéshozóktól. Ma már az is természetes igény, hogy a kulturális helyszínek és az épített környezet állapotát érintő, azt lényegesen átalakító tervek kidolgozása minden érintett bevonásával kell, hogy megtörténjen – értelemszerűen már a kezdet kezdetén.
Az is világos, hogy az oktatási funkció megszűnése a Budai Campuson a helyszín teljes funkcióváltását is jelentené, ami nemcsak a nemes kulturális hagyomány folytonosságának megszakításával járna, hanem az arborétum fenntarthatóságát és létjogosultságát is veszélybe sodorná. Hiszen az arborétum egyfelől az oktatási folyamat elválaszthatatlan eleme, másfelől szakszerű kezelése semmiképpen sem nélkülözheti az egyetemi oktatók helyben rendelkezésre álló szakértelmét.
A fent leírtakra tekintettel a kerület polgárai nevében két kérdéssel fordulok a tisztelt Kuratóriumhoz.
Szerepel-e a fenntartó alapítvány tervei közt a Budai Campus Gödöllőre költöztetése, amint az a MATE számára készített, Közbeszerzési Műszaki Leírás/ Előzetes Tervezési Program/Műszaki irányelvek című, 2021. augusztus 16-i keltezésű tanulmányban olvasható?
Ha valóban az elköltöztetés lenne a stratégiai cél, a továbbiakban ki lenne az arborétum gazdája, és hogyan lenne biztosítható az értékes gyűjtemény megóvása és folyamatos fejlesztése?

Budapest, 2022. május 20.
Üdvözlettel:
Dr. László Imre
polgármester

Dr. László Imre
polgármester részére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Budapest
Bocskai út 39–41.


Tisztelt Polgármester Úr!

Az egyetemi rendszer új modelljének kialakítása kapcsán a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány arra vállalt kötelezettséget, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet (MATE) a hazai felsőoktatás egész rendszerében, sőt nemzetközi szinten is mértékadó, eredményesen működő, hosszú távon is sikeres intézménnyé formálja. A most megkezdett folyamat során a legsikeresebb európai egyetemek példáira építünk, a tradíciókat ötvözzük a modem kor megoldásaival. A folyamatba bekapcsolódó campusaink pedig a modellváltás eredményeként hosszú távon versenyképesebbek lesznek, oktatóink, diákjaink és végzett hallgatóink elismertségének növekedésével intézményünk Magyarország meghatározó felsőoktatási tudásközpontjává válik.
A modellváltás során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a nagy múltú képzési helyek szellemiségével, tradíciójuk figyelembevételével összhangban hozzuk meg mindenkori döntéseinket. Azzal, hogy az új működésben a Budai Campus a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Campusaként működik, Európa egyik legnagyobb agrárfókuszú, multidiszciplináris képzési helyének részévé válhatott. Természetesen a modellváltással az intézményi struktúra racionalizálása is együtt járt, hiszen számos ponton szükség volt a megszokott működési keretek megváltoztatására vagy átgondolására. Az alapítványi működés révén egy letisztult rendszer jött létre, amely megteremti az egyetem pénzügyi stabilitását, és szélesebb lehetőséget teremt az oktatóknak is a tudomány művelésében. Számos újítás indult már el, és ez a folyamat még nem zárult le: az új típusú működés további beruházásokat, szervezeti változásokat, az oktatói és hallgatói bázis kiszélesítését is magában hordozza. Bízunk benne, hogy ezek a változások – és az ezzel járó átmeneti nehézségek – hosszú távon egy az évszázados tradíciókat tiszteletben tartó, de a 21. század új kihívásaival is megbirkózni képes egyetemet alapoznak meg. A modellváltás teljes lezárásáig igyekszünk mindent megtenni azért, hogy az egyetem polgárai és az új működési modellben érdekelt szereplők – Budán vagy az ország más pontján – egyaránt elégedettek legyenek az eredménnyel.
A MATE Budai Campusán folyó oktatási feladatok ellátása az eddig megszokott módon, továbbra is magas színvonalon biztosított. Azon hallgatók, akik az idei esztendőben felvételt nyertek a MATE Budai Campusára, ott is fogják tanulmányaikat befejezni és diplomájukat kézhez venni. A Budai Arborétum jövőjének ügyében arról tudom tájékoztatni, hogy fennállása óta sem a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, sem pedig az egyetemet fenntartó Alapítvány nem tervez és nem is tervezett soha semmilyen bezárást vagy bármilyen korlátozó intézkedést. Bárki, aki ilyesmit híresztel, akár a sajtóban, akár a közösségi médiában, az sajnálatos módon szándékosan vezeti félre a közvéleményt. A valóság az, hogy az Alapítvány és a MATE a jövőben több látogatóbarát fejlesztést kíván megvalósítani az arborétum területén, annak érdekében, hogy a gyűjtemény még magasabb színvonalon legyen képes ellátni ez idáig is sikeresen betöltött rekreációs funkcióját, természetesen továbbra is térítésmentesen.
Tisztelettel tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben bármilyen olyan döntés születik az Egyetem életében, amely a közvélemény tájékoztatását megkívánja. ezt ugyanúgy, ahogy eddig, az Egyetem ezután is haladéktalanul megteszi.

Budapest, 2022. június 1.
Üdvözlettel:
dr. Csányi Sándor
elnök