Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 19. vasárnap, Ivó, Milán

Kitüntetések a Kerület Napján

Újbuda   |   2020, november 24 - 11:11
Nyomtatóbarát változatSend by email

November 11., azaz a Kerület Napja alkalmából a képviselő-testület döntése alapján idén is elismerésben részesített az önkormányzat olyan polgárokat, akik az újbudai intézményekben, az itt élők érdekében kiemelkedő munkát végeztek, kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Újbuda sportjáért életműdíj

Sárréti Károly, a Kelen Sport Club tiszteletbeli elnöke, a kerület és az egyesület sportéletében évtizedeken át végzett magas színvonalú sportszakmai és szakvezetői munkája elismeréseként.

Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa

Csányi Edina vállalkozó, a kerületünkben folytatott magas színvonalú vendéglátó tevékenysége elismeréseként.

Újbuda szolgálatáért elismerő cím

Zachár-Herkó Melinda, az Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály intézményfelügyeleti referense, az újbudai lakosság szociális és gyermekvédelmi ellátásának szervezése és felügyelete terén végzett két évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként.

Újbuda kiváló intézményvezetője

Baski Ferenc, az Újbudai Széchenyi István Gimnázium intézményvezetője, közel két évtizedes kiemelkedő pedagógusi és intézményvezetői munkája elismeréseként.

Unger Katalin, az Újbudai Bölcsődei Intézmények intézményvezetője, a napközbeni kisgyermekellátás korszerűsítése, a környezettudatos szemlélet, a magas szintű szakmai színvonalon végzett alázatos, kimagasló intézményvezetői munkája elismeréseként.

Újbuda kiváló intézményvezető-helyettese

Csepeliné Szathmáry Ida Mária, a Dél-kelenföldi Óvoda intézményvezető-helyettese, a több évtizedes kimagasló szakmai színvonalon végzett óvodapedagógusi és vezetőhelyettesi tevékenysége elismeréseként.

Ziacsikné Sánta Éva Marianna, a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola intézményvezető-helyettese, a köznevelésben végzett kiváló és eredményes, a korszerű vezetési elveken alapuló munkája elismeréseként.

Újbuda mesterpedagógusa

Beleznay Ildikó, az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola tanítója a közel két évtizedes lelkiismeretes és példaértékű munkája, a gyermekek tanításához való végtelen türelemmel és szeretettel való hozzáállása elismeréseként.

Mészáros Andrea, a Dél-kelenföldi Óvoda óvodapedagógusa, a több évtizedes lelkiismeretes, példamutató, magas színvonalú pedagógiai munkája, a gyermekek fejlesztése és a fiatal óvodapedagógusok mentorálása terén végzett tevékenysége elismeréseként.

Szögi Gábor, a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola tanára, a tehetséggondozás területén kifejtett kimagasló felkészítő munkája, lelkiismeretes pedagógiai teljesítménye, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.

Újbuda szolgálatáért elismerő cím

Dr. Szakolczai Ilona a házi gyermekorvosként felelősséggel, szakmai igényességgel és kiemelkedő hivatástudattal bejárt orvosi pályája, az egészségügyben eltöltött negyven esztendő során mutatott folyamatos, egyedülállóan értékes szakmai, illetve magas színvonalon végzett gyermekorvosi munkája elismeréseként.

Újbuda gyermekeiért elismerő cím

Juhászné Kléner Ágnes, a Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda telephelyének vezető-helyettese, óvodapedagógusa, az intézmény bővítése során végzett odaadó és lelkiismeretes munkája, az óvoda munkavállalói közösségének összefogása, az óvodába járó gyermekek húsz éve tartó sikeres nevelés-oktatása, valamint az alapítványban végzett tevékenysége elismeréseként.

Hertelendy Józsefné, a Kelenvölgyi Általános Iskola tanára, több mint három évtizedes szakmai munkája, kiemelkedő közösségfejlesztő, koordinációs tevékenysége elismeréseként.

Burkali Mónika, a Domokos Pál Péter Általános Iskola igazgatóhelyettese, pedagógiai és vezetői munkája, a lemaradó tanulók felzárkóztatása érdekében végzett elkötelezett tevékenysége, a gyakornok kollégák mentorálása terén folytatott kimagasló munkája elismeréseként.

Polgár-Nagy Ágnes, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézményének pszichológusa, a gazdagréti munkacsoport vezetője, a több mint huszonöt esztendeje az újbudai családok gyermekneveléssel kapcsolatos nehézségeinek megoldása terén tanúsított töretlen lelkesedése, a szakértői bizottság tevékenységének hatékony segítése és koordinálása, a lakóközösségnek és a köznevelési intézményeknek nyújtott segítő munkája elismeréseként

Artner Szilvia, a Szent Kristóf Szakrendelő területi védőnője a kerületben eltöltött 37 év alatt nyújtott szakmai teljesítménye, folyamatos magas színvonalú munkája elismeréseként.

Herceginé Nagy Zsuzsanna, a Gazdagréti Óvoda Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephelyének vezetőhelyettese, óvodapedagógusa, a több évtizeden átívelő elhivatott, példamutató, gyerekszerető magatartása, a gyermekekért és családokért végzett odaadó, felelősségteljes, kiemelkedő pedagógiai és vezetői munkája elismeréseként.

Dr. Sinkó Gabriella, házi gyermekorvos, a kerületben közel négy évtizeden át gyermekgyógyászként végzett tevékenysége, hivatástudata, a kisgyermekek és családjaik testi-lelki egészségének javítását szolgáló gyógyító és betegségmegelőző, odaadó munkája elismeréseként.

Tóth Ildikó, az Észak-kelenföldi Óvoda intézményvezetője, a több mint két évtizedes óvodavezetői és közel négy évtizedes óvodapedagógusi munkája, a gyermekek nemzedékeinek elkötelezett, minőségi nevelése, az óvodavezetői munkaközösség tevékenységének hatékony segítése és kiváló szakmai munkája elismeréseként.

Polgármesteri dicséretek

Újbuda Önkormányzata 2020-ban is megemlékezett a Szociális Munka Napjáról és a Bölcsődék Napjáról, bár a járvány miatt rendezvények megtartására végül ősszel sem volt lehetőség. Az érintett újbudai intézmények számos dolgozója kapott polgármesteri dicséretet.

November 12. világszerte a Szociális Munka Napja, nálunk először 1998-ban ünnepelték meg, 2010 óta Magyarországon Bölcsődék Napja is van, mégpedig április 21-én (ezen a napon nyílt meg 1852-ben Budapesten az első magyar bölcsőde).

A XI. kerületi önkormányzat fenntartásában négy szociális, illetve gyermekjóléti intézmény működik (Újbudai Bölcsődei Intézmények, Újbudai Humán Szolgáltató Központ, Újbudai Idősek Háza, Újbudai Szociális Szolgálat), ezekben mintegy 490 közalkalmazott dolgozik. Az Újbuda Prizma Nonprofit Kft. mint megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalat ugyancsak szociális tevékenységet végez.

A Szociális Munka Napja alkalmából polgármesteri dicséretben részesült:

Stollár Éva Terézia – Újbudai Szociális Szolgálat

2014 óta dolgozik a szolgálatnál gazdasági munkatársként. Feladatát lelkiismeretesen végzi, mindenkor előtérbe helyezi a szakmai munka fejlődését a gazdasági lehetőségekhez mérten. Tudását folyamatosan bővíti, körültekintően segíti az egységek tevékenységét.

Otrokocsi Szilvia – Újbudai Szociális Szolgálat

2006 óta dolgozik a szolgálatnál a házi segítségnyújtás területén. Szaktudását, magas szintű empatikus képességét folyamatosan visszaigazolják az ellátottak, otthoni szakápolói teendőt is végez. Munkáját kollégái követendőnek tartják, tudása példaértékű.

Antalné Erdődi Ildikó – Újbudai Humán Szolgáltató Központ

2006 óta tevékenykedik itt, a kezdetekben szociális asszisztensi, majd 2014-től családsegítői munkakörben. A vele kapcsolatba kerülőket odaadással támogatja, részt vesz az adományok szervezésében és osztásában. Munkáját elhivatottság, empátia jellemzi.

Unghy-Sólyom Boglárka – Újbudai Idősek Háza

2003 óta dolgozik a ház élelmezési csoportjában konyhalányként. Munkáját az intézmény és az idősek iránti elkötelezettség jellemzi, vidámságával, közvetlenségével a lakók mindennapjait igyekszik szebbé tenni.

Vicsek Eszter – Újbuda Prizma Kft.

2013 óta dolgozik a Prizma Kft.-nél bérszámfejtő, TB- és pénzügyi ügyintézőként, komoly támasz a nagy hozzáértést igénylő feladatokban, emellett aktívan segíti a megváltozott munkaképességű személyeket, szívesen vesz részt közösségi események lebonyolításában.

A Bölcsődék Napja alkalmából polgármesteri dicséretben részesült:

Farkas Zoltánné – Újbudai Mesevár Bölcsőde

1985 óta, négy év megszakítással dolgozott a Katica Bölcsődében, kezdetben gondozónőként, majd 2006-tól intézményvezető-helyettesként, közben diplomát szerzett az ELTE-n. 2016-tól az Újbudai Mesevár Bölcsőde vezetője. Különösen odafigyel a vezetése alatt álló bölcsőde korszerűsítésére, a környezeti nevelés céljainak elérésére.

Vermesyné Papp Katalin –Újbudai Bóbita Bölcsőde

2000-ben lépett be a Napsugár Bölcsődébe, 2005-ben a Mesevár Bölcsőde vezetője lett, 2016-ban főiskolai diplomát szerzett, majd 2017-ben a kerület egyik legnagyobb bölcsődéjében, a Bóbita Bölcsődében helyettesi megbízást kapott. Munkájában mindig hangsúlyt kap az egészséges életmód, az egészségmegőrzés.

Báthoryné Sári Judit – Újbudai Napsugár Bölcsőde

2003 óta tevékenykedik a Napsugár Bölcsődében kisgyermeknevelőként. Hivatását magas szakmai tudással végzi, 2016-ban önként vállalta a speciális csoportba járó sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-gondozását. A szülőkkel nagyon jó kapcsolatot alakít ki.

Laki Józsefné – Újbudai Kuckó Bölcsőde

Több évtizede dolgozik a kerületben, kezdetben szakácsként, jelenleg konyhalányként. Feladatait odaadóan és lelkiismeretesen végzi, problémák megoldásában szívesen segít. Családi délutánok szervezésében és a környezeti nevelésben aktívan vesz részt.

Hajdu Istvánné  Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde

2002 óta dolgozik ebben a bölcsődében, munkáját megbízhatóan, nagy hozzáértéssel végzi. A rábízott gyerekeket magas szakmai színvonalon, szeretettel neveli, gondozza. Fontos számára a szakma képviselete, a szakmai értékek továbbadása.

Díszdiplomák

A járvány miatt idén rendhagyó módon zajlott a díszdiplomák átadása is. A jubiláló orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek emléklapot kaptak, a pedagógusok László Imre polgármester gratuáló levele kíséretében kapták meg postán a részükre kiállított és az önkormányzathoz megküldött díszdiplomákat.

Az orvosok, gyógyszerészek közül ketten kapták meg a 65 éve végzettek vasdiplomáját, 11-en a 60 éve végzetteknek járó gyémánt-, 28-an pedig az 50 éve végzetteknek járó aranydiplomát. Egyvalaki érte el a platinadiplomát, egy 75 esztendeje diplomás fogorvos.

A kerületi pedagógusok közül 16-16 főnek juttattak el arany-, illetve gyémántdiplomát, 12-en pedig vasdiplomát szereztek.

Az elmúlt egy évben számos fejlesztés, felújítás ment végbe az újbudai szo­ciá­­lis és gyermekjóléti intézményekben.

Az Újbudai Pöttöm Bölcsődében egy nyolc férőhelyes mini bölcsődei részleget alakítottak ki. A működési engedély kiadása folyamatban van, várhatóan 2020 decemberétől igénybe vehető a szolgáltatás.

Az Újbudai Bóbita Bölcsőde két csoportszobával, azaz 28 férőhellyel bővül, jelenleg zajlik a műszaki átadás, illetve a tárgyi eszközök beszerzése, várhatóan 2021 januárjában zárul le a folyamat.

Az Újbudai Szemünk-Fénye Központi Bölcsődében tetőfelújítás volt.

Az Újbudai Szociális Szolgálat központjában teraszburkolatot cseréltek.

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központban a munkahelyek területe bővült, valamint vettek egy Dacia márkájú autót.

Az Újbudai Idősek Házában négy lakrészt teljesen felújítottak. Elhelyeztek emellett négy elektromos betegágyat, valamint megerősítették a wifihálózatot, tekintettel arra, hogy a járvány idején elektronikus úton lehet kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal.

A képre kattintva letölthető.

Címkék: