Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 29. szerda, Magdolna

1100 új kisiskolásra számítanak a beiratkozáskor a kerületi iskolák

Újbuda   |   2016, április 8 - 13:03
Nyomtatóbarát változatSend by email

Alig egy hét van hátra az óvodások általános iskolai beíratásáig. Ez az utolsó adminisztratív lépés, mielőtt a leendő elsősök vállukra veszik az iskolatáskát.

Szűk egy hét múlva be kell iratni az iskolába a leendő elsősöket, ez több mint egymillió 6-7 éves óvodást érint országszerte. – Egyelőre csak becsülni lehet, hogy a kerületben hány gyereket íratnak be, hiszen a szülőknek lehetőségük van a szabad iskolaválasztásra, de az intézmények nagyjából 1100 tankötelessé váló óvodásra számíthatnak – mondta lapunknak Laucsek István, a KLIK Budapesti XI. tankerületének igazgatója. Iskolaéretlenség esetén a beiratkozás egy évet csúszhat. Azt, hogy a leendő kisiskolás további egy évig óvodás maradhasson, szakértői bizottság javasolhatja, az iskolai felvételről viszont az intézmény igazgatója dönt.
Az a gyermek számít tankötelesnek, aki az adott év – ez esetben 2016. augusztus 31-éig – betölti a hatodik életévét. A beiratkozáskor a szülőnek be kell mutatni a gyermek személyi igazolványát, útlevelét, vagy más olyan okmányt, amely a leendő elsős személyazonosságát igazolja. Szükség lesz továbbá a lakcímkártyára, valamint az iskolaérettségről szóló igazolásra is, eredeti példányban. A kormányzati felhívás azt is tartalmazza, hogy a sajátos nevelést igénylő, a tanulmányaikat külföldön elkezdő, illetve a nemzetiségi gyerekek esetében mi a teendő. – A részletekről a szülők előzetesen tájékozódhatnak, hiszen a dokumentum minden óvodában és iskolában, továbbá az iskolák és az önkormányzat honlapján is megtalálható – tette hozzá Laucsek István.
A kerületben érintett állami iskolák a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium, a Domokos Pál Péter Általános Iskola, a Farkasréti Általános Iskola, a Csíki-hegyek Általános Iskola, a Törökugrató Általános Iskola, a Kelenvölgyi Általános Iskola, a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, az Őrmezei Általános Iskola, az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola, az Újbudai Bocskai István Általános Iskola, az Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola, az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola, az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola. Az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában viszont csak a szakértői bizottság javaslatával lehet elkezdeni a tanévet. A teljes lista Újbuda honlapján (oktatas.ujbuda.hu) is megtalálható. Ha a beiratkozást a szülő vagy a szülői felügyeletet, illetve gyámságot ellátó felnőtt elfelejti, szabálysértést követ el – olvasható a felhívásban.
A beiratkozáskor minden intézményben azok a gyerekek részesülhetnek előnyben, akik a körzetben laknak, halmozottan hátrányos helyzetűek, újbudai állandó lakosok, csak ideiglenesen laknak a XI. kerületben, végül következnek azok, akik nem is Újbudán élnek. Előnyt jelent a felvételinél, ha a gyermek testvére már az adott iskolában tanul, szülője vagy testvére tartósan beteg, az apa, anya, gyám a kerületben dolgozik, illetve a család az iskola egykilométeres körzetében lakik. Helyhiány esetén az intézmények legtöbbször sorsolással döntik el, ki iratkozhat be.
Alkalmassági vizsga kizárólag emelt szintű művészeti és sportiskolában tartható. Ilyen XI. kerületi intézmény a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola. A magán- és egyházi fenntartású iskolák mindegyike valamilyen speciális készséghez, már óvodában megmutatkozó tehetséghez vagy a szülő preferenciájához és pénztárcájához köthető. (Ez az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola, a Csillagösvény Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Humánus Alapítványi Általános Iskola, a Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, a Talentó-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, az Újbudai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, a Vadaskert Általános Iskola.)
Legyen szó állami vagy magán-, illetve egyházi iskoláról, koedukált intézményekben a pedagógusok a fiú-lány, illetve egyéni fejlesztésre szoruló tanulók harmonikus arányát figyelembe véve igyekeznek összeállítani a tanulócsoportokat.
A beiratkozás után már csak az iskolaév következik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma márciusban kihirdette a 2016. őszi tanévkezdés idejét: az első tanítási nap szeptember 1-jén lesz, ami idén csütörtökre esik. A suli tehát egy kétnapos „ráhangolódással” startol. Az első félév január 20-án zárul, a félévi értékelést 27-én kapják meg a diákok. A tanítás 182 napig tart, a nyári szünet 2017. június 15-én indul.
Laucsek István boldog és felhőtlen iskolakezdést kíván a leendő elsősöknek és szüleiknek. – Legyen ez egy új élet kezdete, amelyben a tanárok, nevelők és gyermekek is megtalálják a vidám tanuláshoz vezető utat – mondta a tankerület vezetője.
A jelenlegi 4., 6. és 8. osztályokban egy sor felmérés vár az általános iskolás diákokra még a nyári szünet előtt. Az alsó tagozat utolsó évfolyamán készség- és képességmérést tartanak. Az Oktatási Hivatal (OH) információi szerint a központi elemzés csak 200 intézmény tanulóinak adatait dolgozza fel. A 4. évfolyamon a mintavételbe be nem került tanulók tesztfüzeteinek helyi javítása az iskolák számára nem kötelező. A felsőbb páros évfolyamokon a diákoknak a jól ismert kompetenciamérésen túl nemcsak edzettségi teszten kell részt venniük, az angol-, illetve németnyelv-tudást mérő dolgozatokat is meg kell írniuk.
A tanévben megtartott kompeten­ciamérés a tankötelezettség egyfajta igazolása, vagyis hogy a gyermek korának megfelelő évfolyamban tanul. A mérés feladatai tehát nem a tudástartalom elsajátításának nagyságát ellenőrzi, nem az adott tanévi tananyag számonkérése.
A feladatlapok mellett a diákok egy tanulói kérdőívet is kapnak, amelyen szociokulturális (műveltség, életkörülmények) háttérrel kapcsolatos kérdések szerepelnek. A válaszadás önkéntes. Az Oktatási Hivatal azt javasolja, hogy mivel a kérdések elsősorban családokra vonatkoznak, a teszteket a tanulók szüleikkel együtt töltsék ki. A válaszokat az iskola csak akkor értékelheti, ha az érintettek (szülők, tanulók) ehhez hozzájárulnak.
A szövegértés területén a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez, vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések az információk visszakeresését, következtetések levonását vagy a szöveg értelmezését várják el a diákoktól minden évben. A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű probléma megoldását és annak kommunikálását kéri a matematika különböző műveletein keresztül (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége) – olvasható az OH honlapján. Az idei felmérés 2016. május 25-én lesz a 6., 8. és 10. évfolyamon.
A 2001 őszén indult kompetencia­méréseket követően a 2007/2008. tanévtől kezdődően a közoktatásról szóló, majd pedig a nemzeti köznevelésről szóló 2011-es törvény szerint az érintett osztályok gyakorlatilag teljes körében felmérték a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. Az országos kompetenciamérés rendszeréért az Oktatási Hivatal – az államigazgatási szervek közül elsőként – 2012-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat.
T. K.