www.eu.hu www.magyarorszag.hu Főoldal

Átvették megbízólevelüket a képviselők     Festészet Napja a kerületben     Gomba: az év építészeti fotói között     Számítógépeket kaptak a kerületi iskolák     Kedvükre játszhatnak a kutyák Gazdagréten     Kerékpártámasszal várja a bringásokat Újbuda     A családbarát szemlélet legjobbjai kapnak díjat     Schweidel József vértanúságára emlékeztek     Korszerű tantermet adtak át     Látogatható a Munkácsy kiállítás      2014. november 23. vasárnap 
Újbuda újdonságok

Orvosi ügyelet, gyógyszertár Apróhirdetések
Újbudai eseménynaptár
2014-11-02 - 2014-11-30
 
2014-11-02 - 2014-11-30
 
2014-11-03 - 2014-11-30
 
2014-10-05 16:00 - 2014-12-28
 
2014-10-06 - 2014-12-07
 
2014-10-28 17:00 - 2014-12-06
 
2014-10-31 - 2014-11-30
 
2014-11-01 - 2014-11-30
 
2014-11-01 - 2014-11-29
 
2014-11-01 - 2014-11-30
 
  Még több esemény>>
 
  Hirlevél leiratkozás
Állásajánlatok Budapesti utcakereső
Hirdetés
Trófea Grill Étterem
Az önkormányzat elérhetőségei

Újbudai Polgármesteri Hivatalról és Újbuda Önkormányzatáról tájékoztatás:
1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41. recepcióján
(A bejárat a Vincellér utca és Bocskai út sarkán található.)

Észrevételek, javaslatok:
web@ujbuda.hu

Központi telefonszámok:
372-4500 vagy 372-4600 (automata)
372-4550 vagy 372-4609 (telefonközpont)

Újbudai Kulturális Itézet
Újbudai eseménynaptár

 
Újbudai támogatások


A szociális támogatásokról ingyenesen hívható, zöld számot hozott létre Újbuda Önkormányzata.

A 06-80 SEGELY (06-80-734359) számon az alapvető támogatási formák ismerhetők meg, valamint üzenet hagyható és kérdés is feltehető.


Az új zöld szám egyik célja, hogy azok, akik támogatást szeretnének igényelni, ingyenesen, az otthonukból is informálódhassanak, arról, hogy milyen támogatási formák léteznek, és azok hol, hogyan intézhetők.

Az egyes támogatási formákról rövid, közérthető ismertetőt hallgathat meg a telefonáló, és minden menüpontban lehetősége van üzenetet hagyni. Azokat, akik meghagyják elérhetőségüket, és kérdést tettek fel az önkormányzat munkatársai megkeresik.

06-80-SEGELY menüje:

A 9-es gomb megnyomásával azonnal üzenetet hagyhat.

1. Gyermekekkel kapcsolatos támogatások

1. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Annak a gyermeknek állapítható meg, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rendkívüli élethelyzetbe került, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. A támogatás pénzbeli, továbbá természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

2. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Akkor adható, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek eltartója nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, illetve időskorúak járadékéban részesül. A támogatás összege a nyugdíjminimum huszonkét százaléka.

3. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Az a gyermek jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 százalékát. Amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 százalékát, szintén jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.

4. születési támogatás
Gyermek születése esetén egyszeri támogatásra jogosult a szülő vagy törvényes képviselő, ha a gyermeket saját háztartásában neveli. A támogatást igényelni kell a gyermek születését követő egy éven belül. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

9. Üzenet hagyása, visszahívás kérése
A sípszó után adja meg nevét, és elérhetőségét, ahol munkatársaink megkereshetik. Röviden mondja el kérdését, kérését!


2. Rendszeres szociális segélyek

1. aktív korúak rendszeres szociális segélye
Az Önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek aki:
- munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
- vakok személyi járadékában részesül,
- fogyatékossági támogatásban részesül,
- nem foglalkoztatott feltéve, ha megélhetése más módon nem biztosított.

A támogatott köteles együttműködni az Önkormányzattal és az Újbudai Humánszolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával. A közcélú munkavégzés megszervezését az Újbuda Prizma XI. Közhasznú Társaság látja el.

2. időskorúak járadéka
A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, időskorú személy részére nyújtott támogatás.

9. Üzenet hagyása, visszahívás kérése
A sípszó után adja meg nevét, és elérhetőségét, ahol munkatársaink megkereshetik. Röviden mondja el kérdését, kérését!

3. Ápolási díj

1. alanyi jogcímen
A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó olyan személy gondozását végzi, aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti.

2. újbudai jogcímen
Úújbudai ápolási díj állapítható meg, a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül, annak a hozzátartozónak is, aki a tizennyolcadik életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását végzi.

3. fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápolók támogatása
Kérelmére emelt összegű ápolási díj állapítható meg, mely a nyugdíjminimum 130 százaléka. Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes étkezni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül közlekedni, feltéve, hogy esetében a feltételek közül legalább három egyidejűleg fennáll.

9. Üzenet hagyása, visszahívás kérése
A sípszó után adja meg nevét, és elérhetőségét, ahol munkatársaink megkereshetik. Röviden mondja el kérdését, kérését!

4. Közgyógyellátás, hatósági bizonyítvány egészségügyi ellátáshoz

1. közgyógyellátás
Közgyógyellátási igazolvány biztosítható kérelemre, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kettőszázötven százalékát, és a kérelmező rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja a nyugdíjminimum huszonöt százalékát. Jogosult továbbá a hetvenedik életévét betöltött, egyedülálló, továbbá a hetvenötödik életévét betöltött kérelmező, a nyugdíjminimum háromszáz százalékáig terjedő egy főre jutó havi nettó jövedelemig. A rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja Az egyéni gyógyszerkeret megállapítása egy évre történik és három havonta egyenlő részletben áll rendelkezésre.

2. hatósági bizonyítvány egészségügyi ellátáshoz
a.) hatósági bizonyítvány egészségügyi ellátás igénybevételéhez
Kérelmezni lehet hatósági bizonyítvány kiállítását azon személyek részére, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak százötven százalékát és nem rendelkezik vagyonnal.

b.) hatósági bizonyítvány járulékalap kiszámításához
Kérelmezni lehet hatósági bizonyítvány kiállítását azon személyek részére, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbért.

9. Üzenet hagyása, visszahívás kérése
A sípszó után adja meg nevét, és elérhetőségét, ahol munkatársaink megkereshetik. Röviden mondja el kérdését, kérését!

5. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei

1. közlekedési támogatás
A súlyos mozgáskorlátozottság tényét háziorvosnak kell igazolnia.
A támogatás további feltétele, hogy a családban az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg. A támogatás a tárgyév április 30. napjáig kérelmezhető, kivétel ha a súlyos mozgáskorlátozottság ténye év közben következett be. Nem jogosult a támogatásra, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

2. személygépkocsi szerzési támogatás
A gépkocsi szerzési támogatásra való jogosultsága annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg, aki jogosítvánnyal rendelkezik, személygépkocsival történő szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa, vagy a vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa írásbeli nyilatkozatban vállalja. További feltétel, hogy a családban az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes nyugdíjminimum kettő és félszeresét nem haladja meg.

3. személygépkocsi átalakítási támogatás
Az átalakítási támogatás a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását. Az átalakítási támogatás iránti kérelem a tárgyévben bármikor benyújtható.

9. Üzenet hagyása, visszahívás kérése
A sípszó után adja meg nevét, és elérhetőségét, ahol munkatársaink megkereshetik. Röviden mondja el kérdését, kérését!

6. Lakásfenntartással kapcsolatos támogatások

1. lakásfenntartási támogatás
Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult a lakásban lakó nagykorú bérlő, tulajdonos, özvegyi jogon haszonélvező, illetve albérlő, ha
- a lakásfenntartás indokolt költségei meghaladják a háztartás összjövedelmének tizenöt százalékát,
- a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élő nyugdíjas, három vagy több gyermeket nevelő család, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíjminimum kettőszázhúsz százalékát.
További feltétel a kérelmező írásbeli hozzájárulása ahhoz, hogy a szolgáltatók az esetleges fizetési elmaradásról a Polgármesteri Hivatalt értesítse.

2. adósságcsökkentési támogatás
A lakásban életvitelszerűen lakó nagykorú bérlő, tulajdonos, illetve özvegyi jogon haszonélvező személy részére állapítható meg, ha háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg családok esetében a nyugdíjminimum kétszeresét. Egy jövedelemből élő család esetében a nyugdíjminimum kettőszázötven százalékát, feltéve, hogy a kérelmező vállalja az adósság és az Önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését. A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező az Újbudai Humán Szolgáltató Központ adósságkezelési tanácsadó szolgálatával együttműködjön, és megállapodást kössön.

9. Üzenet hagyása, visszahívás kérése
A sípszó után adja meg nevét, és elérhetőségét, ahol munkatársaink megkereshetik. Röviden mondja el kérdését, kérését!

7. Eseti segélyek

1. Átmeneti segély
Átmeneti segély iránti kérelemmel fordulhat az önkormányzathoz az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, illetve egy jövedelemből élő család esetén a nyugdíjminimum kettőszázhúsz százalékát.

2. Temetési segély
Temetési segélyre jogosult az a kérelmező, aki a temetési költséget viselte, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. A támogatás mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének ötven, huszonöt vagy tizenöt százaléka, a kérelmező jövedelmi viszonyai alapján.

9. Üzenet hagyása, visszahívás kérése
A sípszó után adja meg nevét, és elérhetőségét, ahol munkatársaink megkereshetik. Röviden mondja el kérdését, kérését!

9. Üzenet hagyása, visszahívás kérése

A sípszó után adja meg nevét, és elérhetőségét, ahol munkatársaink megkereshetik. Röviden mondja el kérdését, kérését!

 
 
Roncsautó, kátyú, parlagfű bejelentése: 06 80 852832
Európai Uniós pályázatok
Közadattár
Fogyatékossággal élőknek
Elveszett és talált kutyák
Nyári táborok és programok

On-line galéria

Cseh Tamás

Impresszum | Legyen a kezdőlapom! | Médiaajánlat 2014/2015 | RSS